Audio poezie

Milí přátelé,
zde se můžete poslechnout výběr mé poezie,
která se nachází na mých CD nosičech,
nebo odzněla na koncertech.

Zpět na úvodní stránku    

Poslechněte si výběr mé poezie

Zpět na úvodní stránku    

Mé životní krédo

“Kdyby Ti někdo měl bránit v Tvé svobodě,
sraž ho se schodů...
i kdy by to byl tvůj vlastní otec...”

Tato slova mi jednou dávno řekl můj tatínek. Byl to člověk dobrotivý, laskavý, měl bohatého lidského ducha a silný smysl pro spravedlnost...
Ta silná slova myslel naprosto vážne...

Zpět na úvodní stránku