Mé texty písní

Milí přátelé,
zde se můžete začíst do textu mích písní...

Zpět na úvodní stránku    

Výbér textů některých písní

KRABI

Už je to pěkná řádka let,
to musím vám tu říci,
co odešel na onen svět
můj bratr milující.
Všem pravdu říkal do očí,
což mocným dřelo kůži,
víc bylo těch, co útočí,
míň těch, co dali růži.

Šel světem cestou necestou,
až došel k pravdy hradu,
chtěl snoubit se s tou nevěstou
a nedbal mrazu, chladu.
Do cesty trní staví se,
z útesů bariéry
a všude krabi šklebí se –
- je konec kariéry !

Je zvláštní, že i po létech,
ti krabi jsou tu znova
a pravda, sotva chytla dech,
nemůže najít slova.
Zas z trní, hloží, útesů
tu bariéry stojí,
s klepetem vzhůru v úděsu
se krabi pravdy bojí.

Byl kolem pravdy raků dav,
dím k jejich obhajobě,
pozpátku lezli pod svůj splav,
však přímo, vzhledem k době.
Dnes raci přímost ztratili,
lepší je krabem býti,
bokem máš více za chvíli
a těžko kdo tě chytí.

Je štěstím krabí brnění,
klepeto vzhůru trčí.
K čemu je pravdy mínění,
když zlo a závist frčí!
Když utneš jeden pařátek
a předhodíš ho ptákům,
dva vyrostou mu nazpátek!!
Nevrátíme se k rakům?


Zpět na úvodní stránku    

Mé životní krédo

“Kdyby Ti někdo měl bránit v Tvé svobodě,
sraž ho se schodů...
i kdy by to byl tvůj vlastní otec...”

Tato slova mi jednou dávno řekl můj tatínek. Byl to člověk dobrotivý, laskavý, měl bohatého lidského ducha a silný smysl pro spravedlnost...
Ta silná slova myslel naprosto vážne...

Zpět na úvodní stránku