Má poezie pro Vás

Milí přátelé,
je to už dávno, kdy jsem začal psát moje první básničky.
Všechny končili v zásuvce mého psacího stolu.
Ispirace pořád přicházela a já jen psal a psal až jsem nabral odvahu a vydal jsem básnické sbírky „En passant“ a „In medias res“ a nahrál CD „Krédo“.

Zpět na úvodní stránku    

Výběr mé poezie

BOLAVÁ DUŠE

Jsi-li, Bože, nakloněn mi,
oprosti mě od zlé kletby,
hrdost dej, obavy vezmi,
cestu ukaž podle věštby.
Moje milá, odhoď meče,
jsi má idylická víla,
láskyplná řeka teče,
aspoň do mne sílu vlila.

Bolí, bolí, bolí duše,
od strádání, málo lásky,
rychle, honem život kluše
za hrůzné ukrytý masky.
Málo lásky, víc strádání.
I ten čmelák hledá květy,
letí, kam však neví ani
a já píšu divné věty.

Světem bloudí mysl moje,
od zdi ke zdi, bez rozvahy,
vzduchem horkým poletuje,
snad už našla cíl svůj vlahý.
Má se těšit poutník slepý,
i když dosud viděl, zdá se ?
Pošli k čertu lidské klepy
a oddej se světa kráse !


Zpět na úvodní stránku    

Mé životní krédo

“Kdyby Ti někdo měl bránit v Tvé svobodě,
sraž ho se schodů...
i kdy by to byl tvůj vlastní otec...”

Tato slova mi jednou dávno řekl můj tatínek. Byl to člověk dobrotivý, laskavý, měl bohatého lidského ducha a silný smysl pro spravedlnost...
Ta silná slova myslel naprosto vážne...

Zpět na úvodní stránku