Má poezie pro Vás

Milí přátelé,
je to už dávno, kdy jsem začal psát moje první básničky.
Všechny končili v zásuvce mého psacího stolu.
Ispirace pořád přicházela a já jen psal a psal až jsem nabral odvahu a vydal jsem básnické sbírky „En passant“ a „In medias res“ a nahrál CD „Krédo“.

Zpět na úvodní stránku    

Výběr mé poezie

BER KDE BER !

Stále cítím tvoje horké ruce,
rozpalující do běla !
Ta tam je jakás revoluce –
ty jako já, ses zachvěla.

Já vím, že nebylo to zrovna zimou,
zajiskřilo se kolem nás,
hodiny bleskem vždycky plynou
a rozhodně v tom nebyl mráz.

Pak čtyři letmá objetí,
je možné, že jich bylo víc.
Proč vždycky čas tak přeletí ?
Jen slastný povzdech vyšel z plic.

Já nevyčítám sobě nic,
není co ani tobě.
Možná jsme oba chtěli víc
v této neklidné době.

Víra nám dává nový směr
kam dojíti je třeba.
Lásku si hledej! Ber kde ber !
Bez ní se žíti nedá !


Zpět na úvodní stránku    

Mé životní krédo

“Kdyby Ti někdo měl bránit v Tvé svobodě,
sraž ho se schodů...
i kdy by to byl tvůj vlastní otec...”

Tato slova mi jednou dávno řekl můj tatínek. Byl to člověk dobrotivý, laskavý, měl bohatého lidského ducha a silný smysl pro spravedlnost...
Ta silná slova myslel naprosto vážne...

Zpět na úvodní stránku