Má poezie pro Vás

Milí přátelé,
je to už dávno, kdy jsem začal psát moje první básničky.
Všechny končili v zásuvce mého psacího stolu.
Ispirace pořád přicházela a já jen psal a psal až jsem nabral odvahu a vydal jsem básnické sbírky „En passant“ a „In medias res“ a nahrál CD „Krédo“.

Zpět na úvodní stránku    

Výběr mé poezie

APLAUS NA ROZLOUČENOU

Ozval se potlesk do ticha,
aplaus na rozloučenou.
Za vlnou vlna uniká,
když ke břehu se ženou.

Nebyl to potlesk do dlaní,
jen bažant máchl křídly.
To když ho střela poraní
a než zůstane ztichlý.

Vyhasl život v remízku,
lehounké pírko zbylo.
Té smrti byl jsem nablízku
a nebylo mi milo.

Co zbývá s pírkem na dlani ?
Je prachové a něžné.
Zjistíš,že život uhání
a že je to tak běžné,

až dech se tají vidinou,
že všechno bude cizí
a než se vlnky rozplynou
a znovu z kruhu zmizí,

zbudeš tu sám a jediný,
bez možnosti se vrátit.
Co zbylo ? Jen ty vidiny.
Co vlastně můžeš ztratit ?


Zpět na úvodní stránku    

Mé životní krédo

“Kdyby Ti někdo měl bránit v Tvé svobodě,
sraž ho se schodů...
i kdy by to byl tvůj vlastní otec...”

Tato slova mi jednou dávno řekl můj tatínek. Byl to člověk dobrotivý, laskavý, měl bohatého lidského ducha a silný smysl pro spravedlnost...
Ta silná slova myslel naprosto vážne...

Zpět na úvodní stránku