„Není bratr jako bratr“
aneb recitál Jana Kryla.

Milí přátelé!
Jsem Jan Kryl. Jsem skladatel, textař, básník, hudebník, zpěvák, technik. Narodil jsem se 12. 3. 1947 v Kroměříži stejným rodičům jako Karel Kryl. Do 10 let jsem žil v Kroměříži , následných 45 let bydlel v Novém Jičíně a 4 roky jsem byl občanem Podbořan u Žatce.

Absolvoval jsem hutní průmyslovku a spoustu let jsem pracoval jako technik ve strojírenství. V době totality jsem si psal básničky „do šuplíku“ a teprve po Karlově smrti, vlastně náhodou, jsem byl představen na festivalu „Dny pro Karla Kryla“ blízko Kroměříže jako básník . Pak jsem dostal nabídku spolupráce s brněnským folkařem Foltánem a symbolicky 21. 8. 1998 začala zprvu externí spolupráce s Pepou Nosem.
Od 16. 11. 2000 jsem byl donucen okolnostmi jít na tzv. „volnou nohu“. Od té doby koncertuji nejčastěji ve středních školách v celé republice, posledních 5 let sám, tak, aby bylo dostatek času na eventuální dotazy studentů.

Můj pořad se skládá z recitace vlastních básní , z písniček svých i bratra Karla Kryla a hlavně z vyprávění o rodině, poměrech minulého režimu, z kritiky současných poměrů v našich médiích a také z vyprávění o cestování a potřebě studia cizích jazyků.

Recitál trvá cca 1,5 hodiny, vhodný pro 60 – 150 diváků
(dle kapacity zvučícího zařízení vystupujícího).
Programy jsou konány ve školních prostorách, jako jsou jídelny, tělocvičny, auly apod.

Zpět na úvodní stránku    

Mé životní krédo

“Kdyby Ti někdo měl bránit v Tvé svobodě,
sraž ho se schodů...
i kdy by to byl tvůj vlastní otec...”

Tato slova mi jednou dávno řekl můj tatínek. Byl to člověk dobrotivý, laskavý, měl bohatého lidského ducha a silný smysl pro spravedlnost...
Ta silná slova myslel naprosto vážne...

Zpět na úvodní stránku